Zdjęcia pantomograficzne

Rentgen panoramiczny zębów, czyli zdjęcie pantomograficzne, zwane pantomogramem lub ortopantomogramem, to badanie, które umożliwia ocenę wszystkich zębów znajdujących się w jamie ustnej – tych widocznych i niewidocznych (zatrzymanych) oraz innych struktur, takich jak: kości szczęki, żuchwy, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe i tkanki otaczające. Pantomografia pozwala na ocenę stanu zdrowia całego uzębienia i podjęcie odpowiednich kroków w leczeniu. Pantomografia należy do grupy badań przesiewowych, które przeprowadza się również u pacjentów bez objawów choroby, w celu wczesnego wykrycia i leczenia zmian.
Dysponujemy zaawansowanym technologicznie aparatem aparatem CS 8100, który jest jednym z najszybciej skanujących systemów, znacznie zmniejszającym dawkę i ryzyko poruszenia się pacjenta podczas ekspozycji.

.
.