Analiza estetyczno-funkcjonalna

Podczas kilku pierwszych wizyt omawiany jest plan kompleksowego leczenia stomatologicznego, który ustalany jest na podstawie analizy estetyczno-funkcjonalnej oraz indywidualnych wskazań oraz upodobań Pacjenta. Analiza estetyczno-funkcjonalna przeprowadzana jest na podstawie badania stomatologicznego, zdjęć zewnątrzustnych i wewnątrzustnych oraz analizy materiału wideo i uwzględnia wzorce i standardy obowiązujące w nowoczesnej stomatologii estetycznej. Plan kompleksowego leczenia pozwala nie tylko na oszacowanie kosztów leczenia lecz także na odpowiednie zaplanowanie wizyt oraz wykonywanie tylko tych zabiegów, które okażą się konieczne.